Individuālās sesijas

Jautājumus par pakalpojumu pieejamību, sadarbības iespējām un potenciālajām izmaksām aicinām uzdot interesējošajiem speciālistiem personiski vai rakstot uz [email protected].

  • Psiholoģiskā konsultēšana

  • Psiholoģiskā izpēte (ar vai bez atzinuma sagatavošanu)

  • Personības izaugsmes koučings

  • Karjeras koučings

  • Monodrāma

  • Supervīzija psihodrāmas speciālistiem

Grupu nodarbības

Jautājumus par pakalpojumu pieejamību, sadarbības iespējām un potenciālajām izmaksām aicinām uzdot interesējošajiem speciālistiem personiski vai rakstot uz [email protected].

Mūsu speciālisti

Psihologi

Klīniskais un veselības psihologs Daiga Katrīna

Psiholoģe, pētniece ar specializāciju psiholoģiski veselīga garīguma tēmā un pašizaugsmes, pašrealizācijas jautājumos.

Pakalpojumi:
Psiholoģiskā konsultēšana
Grupu nodarbības
Online kursi

Klīniskais un veselības psihologs Dana Skara

Psiholoģe ar pastiprinātu interesi UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma) jautājumos. Konsultē vecākus par UDHS tēmu un veic izpētes bērniem.

Pakalpojumi:
Psiholoģiskā konsultēšana
Psiholoģiskā izpēte (ar vai bez atzinuma sagatavošanu)

Klīniskais un veselības psihologs Agnese Putna

Psiholoģe. Atbalsta pusaudžus un jaunus pieaugušos emocionālajās grūtībās un izaicinājumos.

Pakalpojumi:
Psiholoģiskā konsultēšana

Kouči

Personības izaugsmes koučs Lāsma Poļikeviča

Koučs, psihologs apmācībā. Atbalsta spēcīgus cilvēkus sasniegt augstākus mērķus, pārvarēt bailes, viltvārža izjūtas, attīstīt drosmi un iekšējo pārliecību.

Pakalpojumi:
Personības izaugsmes koučings
Online kursi

Karjeras koučs Ilze Ušacka - Priekule

Koučs, pedagogs. Atbalsts personas talantu un spēju apzināšanā. Strādā ar jauniem pieaugušajiem, kas vēlas izprast savu piemērotību dažādām profesionālajām jomām un iespējas realizēt savu potencālu karjerā.

Pakalpojumi:
Karjeras koučings

Terapijas speciālisti

Psihodrāmas un monodrāmas speciāliste Jolanta Mote

Atbalsta cilvēkus, kas vēlas apgūt un trenēt jaunas lomas un uzvedības modeļus. Ar psihodrāmas metodi palīdz apzināties savus resursus, pārvarēt bailes un atraisīt radošo potenciālu. Strādā ar pieaugušajiem un pusaudžiem.

Pakalpojumi:
Psihodrāma
Monodrāma
Supervīzija psihodrāmas speciālistiem

Piesakieties jaunumu saņemšanai!

Uzziniet par idärto | Holistic Center aktualitātēm!

Paldies