Par lekciju

Par identitāti un "Es" izjūtu no psiholoģijas skatupunkta

Izglītojoši informatīva lekcija par identitātes un “Es” izjūtas (sevis izjūtas) stabilitātes būtiskumu optimālā psiholoģiskajā funkcionēšanā, tostarp veselīga pašvērtējuma un pašcieņas veidošanā. Skaidra sevis izjūta lielā mērā nosaka to, kā cilvēks jūtas savā ikdienā – cik iekšēji piepildīts un gandarīts par dzīvošanu (ne vien piedzīvojot kāpumus un emocionālu pacēlumu, bet arī pieedzīvojot lejas, kritumus un emoconāli sarežģītus stāvokļus). Šajā lekcijā sniegta informācija, kā atpazīt identitātes un “Es” izjūtu sevī, un kādiem iekšējiem procesiem pievērst uzmanību, lai to stiprinātu.

Kāpēc ir vērts noklausīties šo lekciju?

Potenciālie ieguvumi no satura apgūšanas

  • Lai izprastu, kādas pamattēmas ir veselīga pašvērtējuma, pašapziņas un pašcieņas pamatā.

  • Lai sāktu iegūt skaidrāku izjūtu par sevi (savu identitāti un “Es” izjūtu), un tā rezultātā atvērtu iespēju vairot savu pašvērtējuma un pašcieņas izjūtu.

  • Lai atpazītu sevī tās iekšējās šķautnes un tēmas, kurām būtu vērts veltīt uzmanību, un, kuras sakārtojot, varētu palielināties iespēja dzīvot labizjūtas un piepildījuma izjūtas bagātu dzīvi.

Kas ir iekļauts materiālos?

    1. Skaidra sevis izjūta: pašvērtējuma un pašcieņas stūrakmens – Lekcija (44 min.)

    2. Uzsaukt man kafiju!

About this course

  • Bezmaksas
  • 2 nodarbības
  • 0 stundu video satura

Par lekcijas vadītāju

www.daigakatrina.com

Skatīties lekciju

Spiediet "Skatīties", reģistrējieties sistēmā un piekļūstiet materiāliem!

Piesakieties jaunumu saņemšanai!

Uzziniet arī par citām idärto | Holistic Center aktualitātēm!

Paldies