Izglītojies par neizzināto un šķietami mistisko!

Ja esi piedzīvojis pēkšņu "pamošanos", garīgo atmošanos, kvantu lēcinu, svētu, reliģisku, garīgu pieredzi (iespējams, elpošanas prakšu, psihoaktīvo vielu lietošanas, dažādu garīgo prakšu rezultātā, vai vienkārši spontāni), šī informācija Tev var būt noderīga.

Jau ilgu laiku pastāv zinātniskā diskusija par garīgo prakšu – jogas, meditācijas, lūgšanu un citu – radīto transcendentu apziņas stāvokļu nozīmi cilvēku dzīvē. Jo īpaši par intensīvu pieredžu (piemēram, mistiskās pieredzes) ietekmi uz cilvēka psihisko veselību. Ņemot vērā, ka intensīvu paplašinātu apziņas stāvokļu laikā cilvēkam rodas izjūta par nokļūšanu ārpus sava individuālā “Es” un var mainīties laika un telpas izjūtas uztvere, zinātnē šīs pieredzes ilgstoši ir uzlūkotas divējādi – vieni autori norādījuši uz to patoloģisko iedabu, otri – uz garīguma komponenti. Šie divi kardināli pretējie uzskatu virzieni ir skaidri novērojami arī sabiedrībā, neizbēgami radot labvēlīgu augsni mītu un aizspriedumu veidošanai ap šo tēmu. Turklāt, laikā, kad mūsu sabiedrībā tik strauji aug interese par cilvēka iekšējo transformāciju, personības izaugsmi, dažādām garīgajām praksēm un to radītajām pieredzēm, šī situācija bieži cilvēkos rada apjukumu un liek uzdod jautājumus par transcendentu apziņas stāvokļu, nozīmi un tās lomu psihiskajā veselībā. Šajā video lekcijā ietverts materiāls var sniegt atbildes uz dziļi personīgiem jautājumiem, kas nereti rodas pieredzot transcendentus apziņas stāvokļus, jo īpaši – intensīvus paplašinātus apziņas stāvokļus.

Tēmas, kuras tiek apskatītas video lekcijā

Video lekcijā sniegta psiholoģijas zinātnes bāzes teorija par transcendentiem apziņas stāvokļiem (sauktiem arī par paplašinātiem, mainītiem apziņas stāvokļiem, garīgo atmošanos, garīgajām, reliģiskajām pieredzēm u.c.). Detalizētāk un dziļāk tiek apskatīta intensīvu jeb spilgtu transcendentu apziņas stāvokļu tēma (piemēram, mistisko pieredzi un visotņu pārdzīvojumu).

 • Kas ir mainīti apziņas stāvokļi

 • Kas ir transcendenti apziņas stāvokļi

 • Vēsturiskie aspekti, situācija zinātnē, sabiedrības uztvere

 • Nokļūšana transcendentos apziņas stāvokļos

 • Intensīvas pieredzes pozitīvie aspekti un iespējamie ieguvumi

 • Intensīvas pieredzes negatīvie aspekti un iespējamie riski

 • Intensīvas pieredzes dažādās interpretācijas

 • Intensīvas pieredzes integrēšana ikdienas dzīvē

Video lekcijas saturs

Pieejams pēc apmaksas veikšanas. Iekļauj 2 h garu video lekcijas ierakstu.

 • 1

  Paplašināti (transcendenti) apziņas stāvokļi - Semināra ieraksts (2 h)

  • Paplašināti (transcendenti) apziņas stāvokļi - Semināra ieraksts (2 h)

  • Atsauksmes un jautājumi

Vēlies noskatīties lekciju?

Spied "Skatīties", reģistrējies sistēmā, veic apmaksu un Tev tiks iedota piekļuve video materiālam.

Lekcijas vadītāja

klīniskais un veselības psihologs

Daiga Katrīna Bitēna

Transcendentu apziņas stāvokļu pētniece, ikgadējās balvas “Gada psihologs 2021” saņēmēja kategorijā “Gada jaunais zinātnieks”, kuras četrus gadus tapušais pētījums par mistisko pieredzi drīzumā publicēts izdevumā “Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice” (starptautisks recenzēts zinātnisks žurnāls, kuru izdod Amerikas Psiholoģijas asociācija, APA).

Atsauksmes

Ko par lekcijas saturu saka tie, kuri jau to noskatījušies?

Atsauksme Nr.1

Liels paldies, Daiga! Izbaudīju strukturēto stāstījumu, guvu lielāku izpratni par transcendentiem apziņas stāvokļiem, ļoti patika arī, ka bija pasniegts no zinātniskā skatījuma puses. Ļoti aptveroši, daudz un dziļi, līdz ar to raisījās pārdomas pašai par sevi un ieguvu dažus atbildētus iekšējos jautājumus un dažus arī jaunus, par ko turpināt sev reflektēt. Ļoti vērtīgi, iesaku visiem, kuri interesējas par šo tēmu!

Atsauksme Nr.2

Daiga, paldies! Cilvēks, reizēm, piedzīvo apstākļus, kuri izmaina viņa dzīvi līdz nepazīšanai. Tu lieliski prati izstāstīt saprotamu, zinātnisku skaidrojumu šai parādībai. Semināra saturs palīdz iegūt komforta zonu šajos pieredzes apstākļos. Par to, skolas obligātajā mācību programmā nemāca... Paldies par lieliski strukturizētu saturu tēmā, kurā ir vērts iedziļināties vēl un vēl!

Atsauksme Nr.3

Paldies, Daiga! Man ļoti patika, ka neveltīji tik daudz laika, lai izskaidrotu, kā ir būt šajos stāvokļos, jo nezin' vai tas ir iespējams, ņemot vērā mūsu valodas ierobežotību un šo stāvokļu potenciālo neierobežotību, bet - tu tik ļoti forši uzsvēri nepieciešamību pēc šo stāvokļu adekvātas integrācijas. Patiešām intersanti un es nevaru sagaidīt uzzināt par taviem nākotnes atklājumiem.

Atsauksme Nr.4

Bija ļoti vērtīgi paskatīties uz šīm lietām lietišķu, objektīvu un sistemātisku prātu no izpētes skatu punkta. Tas palīdz uztvert un saprast vairāk par TP objektīvi, ne tikai subjektīvi. Balstoties uz savu pieredzi, jāsaka, ka ļoti precīzi aprakstīti posmi, kas seko pēc TP. Simpatizē, ka vienlaikus, tiek saglabāta sapratne, pieņemšana un iejūtība attiecībā uz gadījumiem, kad TP netiek integrēta izaugsmes virzienā, pieņemot dažādību. Šī ir ļoti, ļoti interesanta un svarīga tēma, jo skar, visticamāk, pašu nozīmīgāko lietu cilvēka dzīvē - satikšanos ar (vai mirklīgu apjausmu par) patieso pamatbūtību. Ja būtu semināra turpinājums, labprāt piedalītos. Ar patiesu prieku par to, ka Jūs dalāties savā pieredzē un pētāt šo jautājumu, un siltiem sveicieniem. D.

Atsauksme Nr.5

Paldies, Daiga, par profesionālo un vērtīgo materiālu. Man personīgi tas ļāva izprast savu iekšējo stāvokli atsevišķos brīžos un pateikt sev: "Ar mani viss ir kārtībā, tā arī mēdz būt!" Kas vēl svarīgi, tas noņem mistikas un ezotērikas plīvuru tām lietām, kas ir dabiskas un katrā cilvēkā notiek. Ja to var nosaukt un pamatot, tad dzīvot kļūst daudz vienkāršāk.

Izproti šķietami mistisko!

Un palielini iespēju to veiksmīgi integrēt to savā ikdienas dzīvē!

Kāpēc skatīties?

Informatīvi izglītojoša video lekcija no psiholoģijas zinātnes skatpunkta par paplašinātiem apziņas stāvokļiem (sauktiem arī par garīgo atmošanos, garīgo pieredzi, transcendentiem vai mainītiem apziņas stāvokļiem) un to nozīmi cilvēku dzīvē.

“Intensīvi transcendenti apziņas stāvokļi ir intriģējošs, tomēr mūsu kultūrā joprojām bieži apšaubīts un arī pārprasts temats. Šī tēma ir dzīva kopienās, kurās tiek piekoptas dažādas garīgajās prakses, un pēdējos gados vērojamais sabiedrības intereses pieaugums par tām ļauj nojaust, ka tēma kļūst arvien aktuālāka. Tomēr latviešu valodā ir pieejams salīdzinoši maz pamatotas un zinātniskas informācijas par to, kas īsti ir transcendenti apziņas stāvokļi, kāda ir to pozitīvā ietekme un ar kādiem potenciālajiem riskiem tie ir saistīti. Būtiski zināt, ka transcendentus apziņas stāvokļus potenciāli var piedzīvot ikviens no mums. Turklāt, tas var sākt notikt pēkšņi, spontāni. Būtiski pieminēt, ka transcendentus apziņas stāvokļus potenciāli var piedzīvot ikviens no mums. Un ir svarīgi pievērst uzmanību faktam, ka spilgti transcendenti apziņas stāvokļi, piemēram, mistiskā pieredze ir tik intensīvi, ka tā var sekmēt arī patoloģisku stāvokļu aktualizēšanos, tomēr atbilstoši integrētas, šīs pieredzes var kļūt par brīnišķīgu iekšējo resursu. Informētība var palīdzēt to nodrošināt, tāpēc aicinu uz izglītoties un noskatīties šo video lekciju!” Daiga Katrīna Bitēna

Pēc pirkuma veikšanas

Cik ilgi video lekcija Tev būs pieejama?

Video lekcija būs pieejama Tavā https://courses.idarto.com kontā 60 dienas no pirkuma veikšanas brīža.