• 2

  Ieradumu izvērtējums

  • Kas ir ieradumi

  • Darba lapa ieradumu apzināšanai

  • Veiksmīgu cilvēku ieradumi

  • Smadzeņu darbība

  • Ieradumu veidošanās

  • Uzdevums jums!

  • Darba lapa ieradumu izvērtējumam

 • 3

  Ieradumu maiņa

  • Šķēršļi ieradumu maiņā

  • Ieradumu posmi

  • Kā mainīt sliktos ieradumus

  • Darba lapa slikto ieradumu maiņai

  • Kā ieviest jaunos ieradumus

  • Darba lapa labo ieradumu ieviešanai

 • 4

  Atbalsta mehānismi

  • Stratēģijas

  • Noturība

 • 5

  Apsveicu, kurss ir pabeigts!

  • Ieradumu maiņa. Noslēgums

  • Kopsavilkums