Par nodarbību ciklu

Uz identitāti un "Es" izjūtu no psiholoģijas skatupunkta

Kurss personām, kuras vēlas rast lielāku skaidrību par savas dzīves virzību un attīstīt pašnovērošanas prasmes, kas palīdz mērķtiecīgāk veidot ikdienu. Īpaši aktuāli tiem, kuri izjūt apjukumu un neskaidrību par to, kā veidot savu dzīvi apzināti; grūtības uzstādīt un īstenot personiskos dzīves mērķus – kā profesionālos, tā privātos – tā, lai dzīve kopumā sniegtu gandarījuma, jēgas un piepildījuma izjūtu ikdienā. Programmā iekļautas četras nodarbības (lekcijas) un patstāvīgi veicamas prakses un uzdevumi identitātes un “Es” izjūtas stabilizēšanai. Ir iespēja pievienoties grupas čatam – atbalstam un atbilžu saņemšanai uz aktuālajiem jautājumiem.

Kāpēc ir vērts iziet šo kursu?

Potenciālie ieguvumi no satura apgūšanas

 • Lai veicinātu paļaušanos uz saviem spēkiem, celtu pašcieņu, pašvērtējumu, pašefktivitāti un pašvērtību.

 • Lai apgūtu, kā veiksmīgāk pārvaldīt stresa situācijas un pielietot efektīvākas grūtību pārvarēšanas stratēģijas.

 • Lai izprastu, kādi iekšējie procesi veido iekšējās stabilitātes izjūtu un pārliecību par sevi.

 • Lai iemācītos atpazīt ikdienas situācijas, kurās iekšējā stabilitāte “sašūpojas”. Lai uzzinātu, kā šīs situācijas efektīvāk pārvaldīt.

 • Lai apgūtu vienkāršas praksē pārbaudītas metodes un tehnikas, kuras ieviešot ikdienā ir iespējams tuvoties skaidrākai sevis izjūtai.

 • Lai augtu savā iekšējā pārliecībā par sevi, un savā ticībā tam, ka spējat pašrealizēt sevi pasaulē, saskaņā ar savu autentisko dabu.

Identitātes un “Es” izjūtas loma cilvēka psihiskajā veselībā

 • Skaidra identitāte un “Es” izjūta ir saistīta ar psihisko veselību

  Cilvēki ar skaidru identitāti un "Es" izjūtu piedzīvo augstāku dzīves labizjūtu un augstāku dzīves mērķa izjūtu. Skaidrība par sevi ir saistīta arī ar veselības uzvedību (veselīgāku uzturu, fiziskajām aktivitātēm u.c. ikdienas ieradumiem). Tāpat, cilvēki ar stabilu identitāti un "Es" izjūtu uzrāda augstākus pašvērtējuma rādītājus, optimistiskāku skatījumu uz savu potenciālu, augstāku pašefktivitāti, pašvērtību un pašcieņu (Palenzuela-Luis et al., 2022, McAdams et al., 2021; Schwartz et al., 2011).

 • Apjukums identitātē un “Es” izjūtā ir saistīts ar psihisko neveselību

  Cilvēki ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu biežāk piedzīvo trauksmi, depresiju un mazvērtības izjūtu. Neskaidrība par sevi ir saistīta ar personības traucējumiem (robežstāvokļa, narcistiskiem u.c.), kā arī ar psihiskām saslimšanām (Palenzuela-Luis et al., 2022, McAdams et al., 2021; Schwartz et al., 2011).

 • Identitātes un “Es” izjūta ir cieši sasitīta cilvēka spēju apzināti vadīt savu dzīvi kopumā

  Apzināta izpratne par sevi ietekmē tādas dzīves jomas, kā spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus par izglītību, profesionālās darbības jomu, intīmo attiecību veidošanu, ģimenes veidošanu, draudzību veidošanu, piederību dažādām sociālajām grupām u.c. Turklāt, skaidra identitātes un “Es” izjūta ir saistīta ar augstāku cilvēka spēju ieviest savā dzīvē apzinātas pārmaiņas (McAdams, 2021; Branje et al., 2021).

Kam šis kurss var būt noderīgs?

Par vajadzību pievērsties identitātes un "Es" izjūtas stiprināšanai liecina cilvēka reakcijas ikdienas situācijās

 • Personām, kurām ir grūtības ieviest dzīvē vēlamās pārmaiņas (piemēram, jaunus ieradumus). Nereti cilvēki ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu vēlas pārmaiņas savā dzīvē un pat mēģina tās ieviest, tomēr pūliņi ir nesekmīgi. Tas rezultējas paškritikā, sevis nosodīšanā, vilšanās izjūtā par sevi un neizpratnē “kāpēc es nevaru?” un “kāpēc man neizdodas?”

 • Personām, kurām ir grūti pieņemt lēmumus patstāvīgi (kā ikdienišķus, tā lielus lēmumus). Personas ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu vairāk paļaujas uz citu cilvēku un autoritāšu viedokļiem, nekā uzticas sev, savām izjūtām par to, kas būtu pareizāks un piemērotāks risinājums konkrētā situācijā. Dažkārt pat pirms sīku lēmumu izdarīšanas trūkst drosmes nepakonsultēties ar kādu citu (piemēram, draudzeni, draugu). Savukārt vajadzība pieņemt lielus lēmumus rada spriedzi.

 • Personām, kuras ātri “atmet” uzstādītos mērķus vai to sasniegšana nesagādā gandarījumu. Cilvēkiem ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu ir grūti sasniegt mērķus, raksturīga padošanās pie pirmajām grūtībām. Nereti cilvēks aizraujas ar ideju, tomēr līdz īstenošanai to aizvest nespēj. Tāpat cilvēki ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu pārlieku fokusējas uz sociāli vēlamu mērķu uzstādīšanu (piemēram, iegādāties jaunu auto, būt partnerattiecībās, iegūt pieprasītu izglītību, strādāt prestižā amatā u.c.), nesaskaņojot šos mērķus ar personisko vērtību sistēmu. Rezultātā nereti sasniegtie mērķi nesagādā piepildījuma izjūtu, ko cilvēks ir vēlējies piedzīvot.

 • Personām, kuru intereses regulāri mainās, un ir grūti fokusēties uz kaut ko, kas patiesi aizrautu. Cilvēkiem ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu ir grūti ilgstoši fokusēties uz kaut ko vienu. Intereses patstāvīgi mainās, tiek piedzīvota sadrumstalotība un haotisms, domājot par pašrealizācijas jautājumiem. Ir grūti saprast, kādā dzīves jomā novirzīt savu uzmanību un kā sevi profesionāli izpaust sabiedrībā.

 • Personām, kuru attiecības ar cilvēkiem ir virspusējas un netiek uzturētas ilgstoši (partnerattiecības, draugu attiecības u.c.). Cilvēkiem ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu ir grūti veidot ilgtermiņa attiecības. Šie cilvēki nereti labprāt iesaistās īstermiņa komunikācijā, tomēr tad, kad attiecības kļūst dziļākas (piemēram, rodas situācijas, kurās jāpieredz intensīvas otra cilvēka jūtas vai jāatklāj savas), tās tiek pārtrauktas vai notiek pakāpeniska atsvešināšanās.

 • Personām, kuras piedzīvo lielus emocionālos kāpumus un kritumus, un emocijas mēdz būt pārņemošas. Cilvēki ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu salīdzinoši viegli zaudē emocionālo līdzsvaru, saskaroties ar pēkšņiem ārējiem satricinājumiem. Dažkārt emocijas mēdz būt tik pārņemošas, ka rodas sarežģījumi fokusēt uzmanību uz ikdienas lietām (piemēram, darba pienākumu veikšanu). Tiek piedzīvotas tā saucamās “emocionālās bedres”.

 • Personām, kurām ir grūtības konfliktēt un teikt “nē”. Cilvēkiem ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu var būt raksturīga izvairīšanās no konfliktiem vai pārlieku agresīva sava viedokļa uzspiešana otram. Tas parasti rada sarežģījumus attiecībās. Ir salīdzinoši grūti uztvert sevi kā līdzvērtīgus attiecībās. Ir vēlme vai nu dominēt pār otru, jo tas rada kontroles (līdz ar to drošības) izjūtu situācijā, vai arī tiek piedzīvota tendence pārlieku pielāgoties citiem. Tāpat var būt raksturīgas grūtības pateikt otram “nē”, pat situācijās, kad to būtu jādara, lai pasargātu savas personiskās robežas (piemēram, jāatsaka papildus darba pienākumu pildīšana darba vietā, lai izvairītos no izdegšanas).

 • Personām, kurām trūkst ticības sev, saviem spēkiem. Cilvēki ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu nereti jūtas mazvērtīgas. Citu cilvēku sasniegumi var tikt izjusti kā pārāki, ir tendence sevi nemitīgi ar kādu salīdzināt. Ticība saviem spēkiem var izpausties arī kā satraukuma rašanās brīžos, kad skaļi jāizsaka savas patiesās domas. Tāpat, daudz enerģijas var tikt veltīts fantāzijām par to, ko padomās citi. Tas viss kopā rada pašcieņas trūkumu un zemu pašvērtējumu.

 • Personas, kuras izjūt protestu pret sistēmu, kurā dzīvo. Dažkārt cilvēki ar neskaidru identitāti un "Es" izjūtu izjūt dusmas vēlmi protestēt pret ārējiem apstākļiem. Pastāvošā iekārta tiek izjusta kā ierobežojoša sistēma, kurā viņš ir spiests dzīvot savu dzīvi. Tas var izpausties kā tendence apšaubīt sistēmu un vēlme no tās izbēgt, izrauties, kā vēlme atbrīvoties no pienākumiem un atbildības, kas tiek izjusta kā nospiedoša.

Kas ir iekļauts materiālos?

Materiāli apgūstami sev ērtā tempā (3 mēnešu pieeja)

  1. Iepazīšanās un ievads

  2. Pievienošanās Telegram čatam un iepazīšanās jautājumi jums

  3. Bonuss! Identitātes un “Es” izjūtas briedums: psiholoģiski veselīga garīguma priekšnosacījums – Lekcija

  4. Par kursa satura izplatīšanu, konfidencialitāti un privātumu

  1. 1. nodarbības ieraksts

  2. Apšaubīšanas prakse soli pa solim

  3. Emocionālo reakciju vērošanas prakse soli pa solim

  1. 2. nodarbības ieraksts

  2. Vērtību definēšanas prakse soli pa solim

  3. Vērtību definēšanas prakse - darba lapa

  4. Brīnuma jautājuma meditācija soli pa solim

  5. Brīnuma jautājuma meditācija - audio

  1. 3. nodarbības ieraksts

  2. Plašāka ietvara atrašanas prakse

  3. Vajadzību atpazīšanas prakse soli pa solim

  4. Resursu izvērtēšanas prakse

  1. 4. nodarbības ieraksts

  2. Psihiskās aizsardzības mehānismu “čekliste”

  3. Jūtu “vārdnīca”

  4. Emociju un jūtu pārvaldīšana situācijās soli pa solim

  5. Progresīvā muskuļu relaksācija - audio

  6. Domu restrukturizēšanas teikumi

  7. Negatīvo automātisko domu maiņas metode soli pa solim

  8. Negatīvo automātisko domu maiņas metode - darba lapa

  9. Nevardarbīgās komunikācijas protokols

  10. Automātisko reakciju atcelšanas ceļš soli pa solim

About this course

 • €55,00
 • 26 nodarbības
 • 10 stundu video satura

Par kursa vadītāju

www.daigakatrina.com

Iegūt pieeju kursa materiāliem

Spiediet "Pirkt", reģistrējieties sistēmā, veiciet apmaksu un piekļūstiet materiāliem!

Piesakieties jaunumu saņemšanai!

Uzziniet arī par citām idärto | Holistic Center aktualitātēm!

Paldies