Par garīgām pieredzēm

un to potenciālo ietekmi uz cilvēka psihoemocionālo veselību

Pieredzes, kas gūtas garīgo prakšu, elpošanas prakšu, šamanistisko rituālu, psihoaktīvo vielu lietošanas laikā un citos veidos, mēdz būt pārsteidzošas, enerģētiski uzlādētas, spilgtas izjūtas radošas, līdz ar to arī mulsinošas. Lai gan publiskajā telpā par tām lielākoties tiek runāts kā par pozitīviem, dzīvi mainošiem notikumiem, nereti tās rada apjukumu un pat šaubas par cilvēka psihisko veselību.

Lielākoties garīgām pieredzēm / paplašinātiem apziņas stāvokļiem ir labdabīga ietekme uz personas psihoemocionālo pasauli. Tomēr pētījumi liecina, ka šī labvēlīgā ietekme iespējama vien gadījumā, ja cilvēks spēj pieredzēto adekvāti integrēt ikdienas dzīvē. Ja piedzīvotais cilvēku ir spēcīgi emocionāli ietekmējis, viņam var būt nepieciešams psiholoģisks un emocionāls atbalsts, lai pieredzēto apstrādātu, pieņemtu, interpretētu un apjaustu, saprastu, kā ar to apieties un kā to iekļaut ikdienas dzīvē. Attiecīgi, ja cilvēkam rodas grūtības pieredzēto psiholoģiski pārstrādāt, tas var rezultēties traumatiskās un arī klīniskās sekās. Tajā skaitā atstāt negatīvu ietekmi uz cilvēka spēju veikt ikdienas funkcijas (aprūpēt sevi, socializēties, veikt darba pienākumus u.c.), radīt konfliktsituācijas ar līdzcilvēkiem, vai pat aktualizēt psihiskas saslimšanas simptomus.
garīga pieredze

Kādas aktivitātes var palīdzēt integrēt garīgā pieredzē piedzīvoto?

zinātnisko pētījumu rezultāti

 • Starppersonu konteksta un personības nozīme

  Pētījumi liecina, ka tas, kā cilvēks interpretē un cik veiksmīgi iekļauj, integrē piedzīvoto savā ikdienas dzīvē, lielā mērā ir atkarīgs no līdzcilvēku uztveres un cik atbalstošs līdzcilvēku loks cilvēkam ir pieejams, kā arī personīgās dzīves konteksta.

 • Darbības, pieejas un metodes veiksmīgai pieredzes integrēšanai

  Tāpat zināms, ka veiksmīgu pieredzes integrāciju veicina informācijas iegūšana, izglītošanās, līdzīgi domājošu cilvēku uzmeklēšana, socializēšanās, dalīšanas piedzīvotajā, pieredzes atsaukšana atmiņā, refleksija un radoša aktivitāte.

 • Profesionāla psihoemocionālā atbalsta būtiskums

  Nozīmīga loma var būt profesionāļa atbalstam - iespējai parrunāt pieredzi ar informētu psihologu, psihoterapeitu vai terapijas speciālistu, kas var radīt atbilstošus apstākļus pieredzes interpretācijai un palīdzēt atrast piedzīvotajā personīgu jēgu un nozīmi.

Psihoemocionālā atbalsta grupa "Integrācijas kurss"

personām, kas piedzīvojušas garīgas pieredzes

Ņemot vērā arvien augošo sabiedrības interesi par garīgo pieredžu / paplašinātu apziņas stāvokļu piedzīvošanu, ir radīta psihoemocionālā atbalsta grupa Latvijā izmainītu apziņas stāvokļu integrācijas veicināšanai.

Kam ir piemērots “Integrācijas kurss” – 10 nodarbību cikls

Grupas dalībnieks var atbalst vienam vai vairākiem no minētajiem kritējiem, vai kā citādi izjust vajadzību emocionāli pārstrādāt pieredzēto.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt emocionālu vēlmi dalīties pieredzētajā ar citiem. Tostarp, spēcīgu misijas apziņu un vēlmi vēstīt pieredzē gūtās atziņas sabiedrībai.

 • Cilvēkiem, kurus garīgā pieredzē piedzīvotais saturs joprojām "vajā" domās un atmiņās. Tiek izjustas grūtības izprast pieredzētā nozīmi, jēgu.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt vēlmi krasi mainīt dzīvesveidu pēc paplašināta apziņas stāvokļa pieredzēšanas.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt trauksmi un grūtības sakārtot domas un emocijas pēc piedzīvotā.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt pārlieku augstu jutību un jūtību (t.sk. pārdabiskā uztveri), kas aktualizējusies pēc paplašināta apziņas stāvokļa pieredzēšanas.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt līdzcilvēku atbalsta trūkumu (piemēram, neticību, noraidījumu, nosodījumu pret paplašināta apziņas stāvokļa piedzīvošanas faktu vai tā ietekmē notikušajām pārmaiņām), kā rezultātā tiek izjusta vēlme distancēties no sabiedrības un tuvo cilvēku loka.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt grūtības atgriezties ikdienas funkcionēšanā (piemēram, veikt darba pienākumus; var tikt izjusta pretreakcija pret sabiedrības normām un likumiem u.c.).

 • Cilvēkiem, kuri izjūt vilšanos par nepieciešamību atgriezties ikdienas dzīvē pēc paplašinātā apziņas stāvoklī piedzīvotā.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt šaubas par sava veselā saprāta skaidrību.

 • Cilvēkiem, kuri izjūt neizpratni par piedzīvoto, un, iespējams arī dzīves jēgas izjūtas zudumu.

Atsauksmes

no iepriekšējo grupu dalībniekiem

Dalībnieks Nr.1

piedzīvo spontānus izmainītus apziņas stāvokļus

Kursam pieteicos, jo biju saskāries gan ar spontānām garīgām pieredzēm, gan ar meditācijās izraisītiem paplašinātiem apziņas stāvokļiem. Pieredzes pašas par sevi bija pozitīvas, taču izjutu vēlmi rast strukturētāku skaidrojumu šiem neparastajiem stāvokļiem. Kaut kādā mērā šīs pieredzes arī radīja negatīvu skatu uz šīs pasaules esošajām sistēmām līdz brīdim, kad salazu pasauli divās daļās - garīgās pieredzes un reālā dzīve. Vēlējos integerēt šīs divas daļas vienā veselumā. Kurss ļāva ielūkoties vairāk savā personības struktūrā, kas iedeva jaunus puzles gabaliņus, lai veidotu harmoniskāku, balansētāku skatu uz dzīvi. Katrā no mums ir tumši kakti kuros nevēlamies ieskatīties vai nemaz nenojaušam ka tajos kas slēpjas un šie kursi ļāva uzspīdināt virsū gaismas lukturīti saviem ēnu draugiem. Izrādās, ir jāmāk dejot gan ar gaismu, gan ar tumsu sevī, lai kļūtu par stabilāku šīs dzīves spēlētāju. Ir grūti pāris teikumos izstāstīt, ko es ieguvu, taču es jūtos stabilāk un skaidrāk zinu pie kurām pusēm sevī man vēl ir jāpiestrādā, lai veidotu harmoniskākas attiecības ar sevi un pasauli, un spētu šeit ienest savas garīgās vērtības. Kurss noderēs cilvēkiem, kas grib pašķetināt savu iekšējo struktūru. Manā pieredzē daudzi garīgi pasākumi runājuši par metodēm, kā tiekties uz šiem garīgajiem stāvokļiem, bet man personīgi vienmēr iztrūkusi puse, kā šīs lielās idejas, pierdzes sazemēt un integrēt ar savu personību un realitāti sev apkārt. Garīgumam vajag stabilu tiltu, lai ienāktu šajā pasaulē un šie kursi palīdz kļūt par stabilāku tiltu katram pašam sev. Un grupu darbs ir jaudīgs pasākums, kas ļauj apzinātāk izcet ārā informāciju par sevi.

Dalībnieks Nr.2

piekopj garīgās prakses, vairākkārtīgi piedalījusies garīguma retrītos un rituālos ar psihoaktīvo vielu lietošašnu

Uzzināju par šo kursu nejauši, kad nupat biju atgriezusies Latvijā 15 ārzemēs pavadītiem gadiem. Pēdējo gadu laikā esmu cīnījusies depresiju un trauksmi, un meklējusi veidus kā to menedžēt (bez antidepresantiem). Mani veidi papildus terapijai bija elpošana, heart dancing, body work, joga, un psychedelics retrīti. Pēdējos retrītos Nīderlandē biju piedzīvojusi spēcīgas pieredzes, kuras "it kā" izpratu, bet nebija pārliecības ka šeit Latvijā man būs pieejams atbalsts, un bija bail ka nevarēšu līdz galam sevi integrēt jaunajā sabiedrībā, jo "neatkodīšu" kas tagad esmu pēc šīm pieredzēm... Man bija svarīgi atrast kopienu, kurā varu dalīties un izprast kā vairāk regulēt sevi reālajā pasaulē. Šis kurss man palīdzēja "salikt pa plauktiņiem" tos dzīves notikumus, kas ietekmējuši manu emocionālo, garīgo attīstību, un kas mani aizveduši pie garīgajām praksēm (psychedelics, breathwork, meditācijas). Tas palīdzēja apjaust, kā šīs pieredzes palīdzējušas man mainīties, izprast sevi, dziedināt traumas. Atskatīties uz to bija ļoti vērtīgi, jo tas sniedza gandarījuma un cerības izjūtu. Vairāk izpratu kā ir mainījušās manas vērtības paplašināto apziņas stāvokļu rezultātā. Tagad man noteikti ir vairāk pārliecības par savām dzīves vērtībām, un esmu labākā balansā ar sevi nekā jebkad iepriekš savā dzīvē. Guvu ļoti daudz no elpošanas sesijām, kur es tiešām dziļāk ar sevi sakonektēju, ļāvu sajūtām un emocijām vaļu un vienkārši sēdēju ar tām un biju. Esmu pret sevi maigāka un ļauju vairāk sev būt "neperfektai" un būt arī mierā ar to. Esmu pateicīgāka par jebko kas man dots un tiešām mēģinu arī dzīvot un izbaudīt katru dienu (lai arī kāda tā būtu), nevis gaidīt kad būšu "perfekta" un tad tas man varētu likt justies labāk. Tas man ir ļoti liels solis uz priekšu. Satiku interesantus un ļoti dažādus cilvēkus. Pārsteigums bija, ka katram mums bija pavisam citādākas pieredzes. Bija noderīgi arī dzirdēt drošā vidē skatu no malas par sevi un to, kā es mainījos šo 10 nedēļu laikā. Domāju, ka šis kurss ir vērtīgs cilvēkiem, kuri ir gatavi sevi analizēt, ļaut sev būt un vairāk izprast, ko no garīgajām pieredzēm var gūt. Tiem, kuri ir gatavi rakties dziļāk un ļaut sev arī sajusties neērti, un ir atvērti dažādām metodēm kā sevi labāk izprast. Liels un mīļš paldies par 10 ļoti noderīgām nedēļām manā jaunajā dzīvē Latvijā!

Dalībnieks Nr.4

piedzīvo spontānus izmainītus apziņas stāvokļus

Ļoti vērtīgi tiem cilvēkiem, kuriem nav ar ko ikdienā apspriest piedzīvoto. Rodas sajūta, ka esi normāls, ka vari iederēties sabiedrībā neskatoties uz visām “dīvainībām” kuras esi pieredzējis. Tas dod spēku un pārliecību virzīties uz priekšu. Vērtīgi, ka grupas vadītājas pārstāv dažādas pieejas, tas padara plašāku pašu procesu.

Dalībnieks Nr. 3

regulāri piekopj Atdzimšanas un citas elpošanas prakses

Šis kurss man palīdzēja pārstrādāt pieredzi, ko guvu garīgās prakses laikā, rodot skaidrojumus, par psihes radītiem tēliem. Iegūtā pieredze nāca laikā, kad bija jāpieņem izšķiroši un svarīgi lēmumi manā dzīvē, tas savukārt deva pareizo impulsu un ļāva sakārtotu tās dzīves jomas, kuras bija sastrēgušas. Tika doti efektīvi uzdevumi, kas mainīja manu attieksmi pret lietām un notikumiem. Kopumā jauki pavadīta laiks un iegūti jauni draugi. :)

Nodarbību saturs

informācija pieejama grupas dalībniekiem pēc reģistrācijas apstiprināšanas

 • 1

  “Integrācijas kurss” – 10 nodarbību cikls personām, kas piedzīvojušas garīgas pieredzes (klātienē, no 9. februāra līdz 20. aprīlim, 2023)

  • 1. nodarbība - dalībnieku savstarpējā iepazīšanās, saliedēšanās aktivitātes

  • 2. nodarbība - ceļš līdz pieredzei un pieredzes ierosinātāji

  • 3. nodarbība - pieredzes izpausmes un saturs, pieredzes aprakstīšanas veidi

  • 4. nodarbība - dalīšanās pieredzētajā, līdzcilvēku un sabiedrības uztvere

  • 5. nodarbība - vērtību orientācijas maiņa

  • 6. nodarbība - identitātes, personības, Ego loma pieredzes integrācijā

  • 7. nodarbība - pieredzētā ienešana ikdienas dzīvē

  • 8. nodarbība - mīlestība pret sevi

  • 9. nodarbība - mīlestība pret līdzcilvēkiem, sabiedrību, pasauli un Visumu

  • 10. nodarbība - grupas darba rezultātu novērtēšana, noslēguma aktivitātes

Atpazīsti sevi?

Piesakies dalībai grupā!

Kā notiks grupas darbs?

Grupā – drošā un konfidenciālā vidē – tiks veicināta optimāla pieredzes integrēšana.

 • Sniedzot iespēju saņemt pierādījumos balstītu informāciju par garīgām pieredzēm.

 • Sniedzot iespēju būt līdzīgi domājošu cilvēku lokā.

 • Sniedzot iespēju socializēties, dalīties piedzīvotajā un saņemt emocionālu atbalstu.

 • Sniedzot iespēju reflektēt par pieredzēto.

 • Sniedzot iespēju radoši darboties.

 • Sniedzot iespēju piedzīvot atdzimšanas elpošanas prakses.

 • Sniedzot iespēju saņemt speciālista (informēta psihologa) atbalstu.

Grupas vadītāja

Daiga Katrīna Bitēna

Klīniskā un veselības psiholoģe ar specializāciju psiholoģiski veselīgā garīgajā izaugsmē. Garīgo prakšu un garīgo pieredžu pētniece. Pirmā pētniece Latvijā, kuras zinātniskais darbs par mistisko pieredzi publicēts starptautiski recenzētā zinātniskā žurnālā (Amerikas Psiholoģijas asociācijas (APA) izdevumā). Balvas “Gada psihologs 2021” saņēmēja kategorijā “Jaunais zinātnieks”.
daiga katrīna bitēna

Grupas sadarbības vadītāja

Ieva Ozoliņa

Sertificēta atdzimšanas elpošanas (Rebirthing Breathowork) terapijas speciālistes, jogas pasniedzēja. Personīgās izaugsmes un transformācijas ceļš 12 gadu garumā un pakāpeniska sevis iepazīšana Ievai ir rezultējusies tajā, ka iegūti divi instrumenti praksei un darbam ar cilvēkiem – kustība un elpa. Caur šiem intrumentiem, solīti pa solītim, Ieva palīdz atrast ceļu pie sevis.
Ieva Ozoliņa

Izjūti vēlmi un vajadzību pārstrādāt piedzīvoto?

Piesakies dalībai grupā!

Būtiskākā informācija par dalību grupā

Info! Ar katru potenciālo grupas dalībnieku pēc pieteikšanās tiek organizēta individuāla saruna ar grupas vadītāju Daigu Katrīnu Bitēnu (30 min.) Dalībai tiek apstiprināti grupu darba formātam atbilstošākie kandidāti.

 • Optimālais dalībnieku skaits grupā: 8 cilvēki.

 • Nodarbību laiki: ceturtdienās no 18:30 līdz 21:30.

 • Nodarbību datumi: 9., 16., 23. februāris; 2., 9., 16., 23., 30. marts; 6., 20. aprīlis.

 • Norises vietas: idärto | Holistic Center, Čaka iela 91-6, Rīgā (pretī Ziedoņdāzam) un Katrīnas iela 2, Rīgā.

 • Vienas nodarbības cena: 57 EUR; kopējās kursa izmaksas 570 EUR. Nodarbības nav apmeklējamas atsevišķi. Apmaksa veicama par visu nodarbību ciklu arī gadījumā, ja kāda no nodarbībām tiek kavēta. Maksājumu iespējams dalīt līdz 3 mēnešiem garā periodā (janvārī, februārī un martā - 190 EUR mēnesī).

 • Dalībniekiem, kuri apstiprināti grupas darbam, kursa laikā ir iespēja saņemt psiholoģisko izpēti ar Latvijas klīnisko personības testu pie sertificēta speciālista. Izpētes veikšana var būt palīdzoša personības izzināšanā un iepazīšanā, kas var sekmēt paplašinātu apziņas stāvokļu integrācijas procesu.

 • Pieteikšanās līdz: 2022. gada 10. janvārim, rakstot uz e-pastu info@idarto.com.

Piesakies jaunumu saņemšanai!

Uzzini par citiem aktuāliem online kursiem un idärto | Holistic Center organizētiem klātienes pasākumiem!