Par darbsemināru

Dienas darbnīcas mērķi un saturs

Cilvēka spēju funkcionēt kā personībai, spēju pašrealizēties sabiedrībā, kā arī spēju pilnvērtīgi iet garīgās izaugsmes ceļu, lielā mērā nosaka viņa izjūta par savas identitātes stabilitāti. Šis darbseminārs ir piemērots personām ar vēlmi un vajadzību rast vai stiprināt “atskaites punktu sevī”. Darbojoties caur praktiskiem uzdevumiem, dalībniekiem tiek dota iespēja padziļināt sevis piedzīvošanu, pamanīt un integrēt, iespējams, vēl neapzinātas savas identitātes šķautnes.

Programma

Darbseminārā identitātes jēdzienu apskatīsim un izzināsim, virzoties no teorijas uz praksi, uz pieredzes padziļināšanu un integrāciju

 • 9:45-10:00 – ierašanās, iejušanās

 • 10:00-10:30 – iepazīšanās ar grupas dalībniekieml

 • 10:30-11:30 – teoriju apskats par identitāti un ar to saistītiem konceptiem psiholoģijā (identitāte, personība, Ego, “Es” struktūra u.c. – no psihodinamiskās un humānistiskās pieejas psiholoģijā, un simboliskās modelēšanas perspektīvas)

 • 11:30-13:30 – dalībnieku identitātes izpēte caur praktiskiem vingrinājumiem

 • 13:30-14:30 – pusdienlaiks (par pusdienošanas iespēju rūpējas paši dalībnieki)

 • 14:30-16:30 – vingrinājumos pieredzētā padziļināšana caur atdzimšanas elpošanas pieejā bāzētu maigu elpošanas praksi, savienojumā ar vadītu meditāciju un kristāla trauku skaņu terapiju

 • 16:30-17:30 – refleksija, integrācija, noslēgums

Informācija dalībniekiem

pieejama pēc apmaksas veikšanas

 • 1

  Darbseminārs "Identitātes izpēte" (klātienē, 8. septembrī, plkst. 10:00-17:30)

  • Informācija meistarklases dalībniekiem

Vēlies pievienoties?

Spied "Pievienoties", reģistrējies sistēmā, veic dalības apmaksu un tiekamies pasākumā!

Kam ir piemērots darbseminārs?

Situācijas un stāvokļi, kuros cilvēkam var būt aktuāls dienas darbnīcas "Identitātes izpēte" apmeklējums

 • Personām, kuri izjūt grūtības ieklausīties sevī - savās vajdzībās un vēlmēs; kuriem ir grūtības veidot kontaktu ar sevi, savām emocijām, jūtām, ķermeni.

 • Cilvēkiem, kuri jūtas apmaldījušies un apjukuši savā dzīves ceļā, izjūt neskaidrību par sevi, savu lomu pasaulē.

 • Cilvēkiem, kuri mēdz pārlieku pielāgoties citu cilvēku iegribām, vēlmēm un viedokļiem, izjūt grūtības pateikt "nē" un nospraust veselīgas psiholoģiskās robežas.

 • Personām, kuras izjūt nenoteiktību, neizlēmību un grūtības pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles, jūt, ka apstākļi vairāk virza viņus, nevis viņi paši ir savas dzīves veidotāji.

 • Personām, kurām ir grūtības justies piederīgiem dažādām cilvēku grupām, kolektīviem un sabiedrībai.

 • Garīguma interesentiem un praktiķiem, kuriem ir neskaidrības un jautājumi par Ego lomu garīgās izaugsmes ceļā.

Identitātes nozīme cilvēka dzīvē

Kāpēc ir būtiski pievērst uzmanību stabilai sevis izjūtas veidošanai?

 • Apzinātas izvēles dzīvē

  Cilvēkiem ar stabilu sevis izjūtu ir izpratne par to, kas viņi ir. Tas attiecīgi pakārto iespēju vieglāk izdarīt izvēles dzīvē, noteikt un sasniegt mērķus, veidot attiecības ar līdzcilvēkiem un virzīties pa savu dzīves ceļu ar augstāku labizjūtu. Cilvēki ar stabilu identitāti veido savu dzīvi apzināti, nevis ļaujas apstākļu vadītiem impulsiem.

 • Vērtību sistēma kā atskaites punkts

  Stabila identitātes izjūta parasti ir saistīta ar skaidru personīgo vērtību sistēmu. Stabilā izjūta par vērtībām palīdz vieglāk pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un būt noteiktākam savās attieksmēs pret līdzcilvēkiem un pasauli kopumā.

 • Autentiska dzīvošana

  Izpratne par savu identitāti palīdz cilvēkam vieglāk pieņemt sevi, atzīstot gan savas personības pozitīvās, gan negatīvās šķautnes. Tas ļauj cilvēkam vieglāk veidot kontaktu pašam ar sevi, savām attieksmēm pret sevi un pasauli, savām emocijām un jūtām, un veicina autentisku dzīvošanu.

Būtiskākā informācija par dalību

Pieteikšanās darbsemināram notiek veicot dalības maksu caur šo sistēmu vai rakstot uz e-pastu info@idarto.com.

 • Dalībnieku skaits grupā: līdz 12 dalībniekiem.

 • Norises vietas: Katrīnas iela 2, Rīga.

 • Gadījumos, kad nepieciešams izrakstīt rēķinu juridiskai personai, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu info@idarto.com.

Darbsemināra vadītāja

Daiga Katrīna Bitēna

Klīniskā un veselības psiholoģe ar specializāciju psiholoģiski veselīgā garīgajā izaugsmē. Garīgo prakšu un garīgo pieredžu pētniece.

Darbsemināra vadītāja

Ieva Ozoliņa

Sertificēta atdzimšanas elpošanas (Rebirthing Breathowork) terapijas speciālistes, jogas pasniedzēja. Personīgās izaugsmes un transformācijas ceļš 12 gadu garumā un pakāpeniska sevis iepazīšana Ievai ir rezultējusies tajā, ka iegūti divi instrumenti praksei un darbam ar cilvēkiem – kustība un elpa. Caur šiem intrumentiem, solīti pa solītim, Ieva palīdz atrast ceļu pie sevis.